RTU Komunikátor

Produkty a řešení pro monitoring a řízení v energetice

RTU Komunikátor

RTU Komunikátor je server pro komunikaci se vzdálenými koncovými zařízeními, která používají komunikační protokol HioCom nebo HioCom2 (jednotky RTU, redundantní zdroje RPS II, diagnostické karty MPC), komunikační protokol IEC 60870-5-101 nebo protokol IEC 60870-5-104 (volitelně IEC 61850). Shromažďuje data z připojených koncových zařízení a umožňuje tato zařízení ovládat. Běží na pozadí operačního systému jako jeho služba. Aktuální stavy signálů a měření (pouze těch přenášených protokoly IEC 60870-5-101/104) lze prohlížet na servisním webovém rozhraní. Komunikátor sám o sobě nemá uživatelské rozhraní, to je realizované samostatným RTU Uživatelským centrem. Tato dvojice aplikací však musí být doplněna databázovým serverem Microsoft SQL.

Komunikace na linii

RTU Komunikátor má nad rámec standardní implementace protokolu IEC 60870-5-101 implementován speciální optimalizační algoritmus pro komunikaci po linii. Liniová komunikace je optimalizována pro rádiovou síť s velkou latencí, kde se povely z řídicí stanice musí posílat přednostně před méně kritickými daty. Během povelu je daný komunikační kanál vyhrazen pouze pro ovládání, čímž se zajistí nejkratší možná doba vykonávání povelu a získání zpětné informace o jeho provedení.

Pro komunikaci na linii není potřeba provádět žádnou dodatečnou konfiguraci. Komunikátor sám detekuje způsob komunikace s podřízenými zařízeními na základě přítomnosti jednoho či více zařízení pod jedním komunikačním rozhraním.

Externí datová rozhraní

Komunikátor může poskytovat shromážděná data dalším aplikacím prostřednictvím svých externích datových rozhraní. Aplikace mohou také pomocí těchto rozhraní koncová zařízení ovládat. Komunikátor disponuje třemi rozhraními:

 • DDE – rozhraní využívá technologie DDE,
 • OPC – rozhraní využívá technologie OPC. Rozhraní je implementováno prostřednictvím DLL knihovny třetí strany, která bez licence pracuje pouze prvních 30 minut po startu Komunikátoru. K plnému provozu je nutné zakoupit Komunikátor s OPC licencí,
 • IEC-104 – pracuje podle normy IEC 60870-5-104, v roli TCP serveru.

Nasazení RTU Komunikátoru

Nejběžnějším nasazením RTU Komunikátoru je nasazení v rámci Komunikační sady dodávané k jednotkám RTU (včetně SQL serveru v edici Express). V tomto nasazení je Komunikátor použitý jako parametrizační nástroj, nevyužívá se tedy externích datových rozhraní. Konfiguraci parametrizovaných jednotek ukládá do databáze, případně i do XML souboru. Ke Komunikátoru není poskytnuta rozšířená licence, v daném okamžiku lze komunikovat pouze s jedinou jednotkou RTU. Všechny programy Komunikační sady se při tomto použití instalují na jediný počítač a Komunikační sada je jednouživatelská.

Dalším typem nasazení je samostatný koncentrátor či komunikační brána. Tak lze Komunikátor nasadit, je-li požadován prostředník v komunikaci řídicího a vizualizačního (SCADA) systému s jednotkami RTU a předpokládá-li se, že množina koncových jednotek je statická. Pak je možné nasadit Komunikátor samostatně bez Uživatelského centra a bez MS SQL serveru, nastavit jej tak, aby jako úložiště konfigurace koncových jednotek používal místo databáze XML soubor a využít některé jeho externí datové rozhraní. Při tomto použití je nutné zakoupit Komunikátor s rozšířenou licencí pro příslušný počet koncových jednotek. Komunikátor je také možné pro dosažení redundance zdvojit.

Je-li požadován prostředník mezi SCADA systémem a jednotkami RTU, ale předpokládá se, že se systém bude za provozu rozšiřovat či zmenšovat nebo že se konfigurace jednotek bude za provozu měnit, je vhodné nasazení celé Komunikační sady v roli koncentrátoru či komunikační brány. Komunikátor se pak instaluje na centrální server a nastavuje se tak, aby jako úložiště konfigurace používal pouze databázi. SQL server se instaluje buď na stejný počítač jako Komunikátor nebo na jiný centrální server. Uživatelská centra se instalují na klientské počítače. Takto nasazená je Komunikační sada víceuživatelská. Komunikační sadu pro takové použití je nutné zakoupit s rozšířenou licencí pro příslušný počet koncových jednotek a pro příslušný počet nasazení Uživatelského centra. Zdvojením Komunikátoru, případně i MS SQL serveru lze dosáhnout redundantního provozu v režimu horké zálohy (detailnější popis lze nalézt v kapitole o RTU Komunikační sadě).

Stručná charakteristika

 • server pro komunikaci s jednotkami RTU a podobnými zařízeními (redundantními zdroji RPS II nebo diagnostickými kartami MPC),
 • brána či koncentrátor pro zprostředkování komunikace řídicího a vizualizačního systému s jednotkami RTU,
 • komunikace s jednotkami RTU po síti TCP/IP nosnými komunikačními protokoly TCP a UDP,
 • komunikace s jednotkami RTU po síti RS485 a po lince RS232,
 • standardy DDE a OPC, komunikační protokoly IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, volitelně IEC 61850,
 • provoz na pozadí jako služba OS,
 • konfigurace v databázi a/nebo v XML souboru,
 • ukládání záznamů z jednotek RTU do souborů,
 • záznam hodnot do denních souborů,
 • záznam komunikace s jednotkami do souboru,
 • záznam komunikace s řídicím a vizualizačním systémem do souboru,
 • záznam chybových a provozních hlášení do souboru,
 • možnost redundantního nasazení v režimu horké zálohy.

Kontaktní formulář

VYPLŇTE PROSÍM VAŠE ÚDAJE A MY SE VÁM BRZY OZVEME.