Kompaktní RTU

Produkty a řešení pro monitoring a řízení v energetice
Kompaktní RTU

Kompaktní ELVAC RTU jsou zařízení pro vzdálený monitoring, řízení, měření a sběr dat v mnoha oborech průmyslové automatizace, zejména v energetice, s pevnou konfigurací a minimálními nároky na instalační prostor. Z hlediska uživatele mají kompaktní a modulární RTU stejnou softwarovou základnu a ovládání je tedy naprosto stejné a kompatibilní.

Kompaktní ELVAC RTU zahrnují tyto funkce:

  • řídicí procesorovou jednotku,
  • parametrizace přes web nebo proprietárním volně dostupným parametrizačním softwarem,
  • programovatelné logické a relační funkce,
  • integrovaný HMI, uživatelsky přívětivé grafické rozhraní,
  • vzdálený přístup ke všem funkcím údržby, parametrizace, sběru dat, logování a analýzy. 

Dle typu kompaktní jednotky:

  • každý typ jednotky je díky svému vybavení předurčen pro jiné typy aplikací, základní popis viz níže,
  • jsou k dispozici různé varianty komunikačních rozhraní s podporou různých komunikačních protokolů, význam hraje i to, zda je požadována zabezpečená komunikace, 
  • některé typy jsou vybaveny digitálními, případně analogovými vstupy/výstupy, 
  • používá se externí DC napájení, přesný rozsah napájecích napětí a další podrobnosti naleznete v produktových datasheetech.

Výhody kompaktních RTU:

  • v případech, kdy jsou optimálně využity vlastnosti kompaktních RTU, jde o cenově efektivní řešení.
 
Pozn.: Pro použití našich systémů ve funkci datových koncentrátorů, tedy systémů, kde se používá více komunikačních protokolů a komunikačních rozhraní najednou, doporučujeme se seznámit s licenční politikou našich RTU systémů.

RTU7MC3 (RTU7MC3-D)

Výkonná komunikační jednotka, router, převodník protokolů a datový koncentrátor. Podporuje komunikační protokoly IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, DNP3, MODBUS, HIOCom2, DLMS, OPC UA, dále pak zabezpečenou komunikaci dle IEC 62351-3, programovatelnost dle standardu IEC 61131-3 nebo pomocí grafického rozhraní, komunikačních tunely, SQL databáze aj.

RTU7C

Jde o nejmenší typ RTU naší firmy, který je vybaven dvěma nebo třemi komunikačními rozhraními (LAN, GSM/GPRS/LTE, RS-232/485), 4 x DI a 4 x DO. Tento typ je využíván v aplikacích, kde je potřeba doplnit vhodnou komunikaci k zařízením, která jí nemají, a vše propojit do SCADA systému, zejména pomocí protokolů IEC 60870-5-101/103/104, MODBUS, případně DNP3 Server.

RTU7B

Tento typ RTU je navržen pro aplikace s nízkou spotřebou napájení, čehož dosahuje mimo jiné tím, že je možno nastavit periodu připojování do nadřazeného systému. Obzvláště je vhodné pro sběr dat na odlehlých místech bez obsluhy. Systém je dodáván v odolné skříňce s krytím IP 68, je vybaven vstupy pro různé senzory a může být napájen z baterií, na které může pracovat i déle než rok.

Kontaktní formulář

VYPLŇTE PROSÍM VAŠE ÚDAJE A MY SE VÁM BRZY OZVEME.