Obnovitelné zdroje energie

Produkty a řešení pro monitoring a řízení v energetice
Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelný zdroj energie (OZE)

přírodní zdroj energie s částečnou nebo úplnou schopností obnovy v relativně krátkém časovém období. Časové hledisko je zde důležité, protože i uhlí a ropa by se daly obnovit, ale tolik času nikdo nemá. K typickým obnovitelným zdrojům tedy patří vítr, voda, slunce a biomasa. Důležitým faktorem je také stupeň zatížení přírody při čerpání takových zdrojů, kdy např. u biomasy může docházet k nechtěným dopadům na jiných kvalitách přírody.

Popis situace

Čerpáním fosilních zdrojů došlo v minulosti ke značným škodám na přírodě a jejich zásoby jednou dojdou. Jaderná energetika je jistým řešením, ovšem s riziky, které některé státy nechtějí nést. S rostoucí úrovní technologií jsme se dostali do situace, kdy je možné stále účinněji využívat OZE a díky podporám těchto technologií lze tento proces částečně urychlit.

Problémem OZE je jejich nerovnoměrná úroveň v čase, důležitou součástí řešení je proto ukládání těchto energií do doby spotřeby. Stále ještě čekáme na zásadní technologické průlomy jak v oblasti kapacity baterií, tak účinnosti solárních článků, které by posunuly ekonomickou stránku implementace projektu do efektivnějších hodnot, nicméně zabývat se řešeními pro tato témata je obecně velmi důležité.

Řešení ELVAC RTU

Česká republika zažila v minulosti tzv. solární boom, kdy se mnoho majitelů solárních (fotovoltaických) elektráren (FVE) potřebovalo připojit na distribuční síť dle požadavků distribučních společností nejen v České republice (např.: ČEZ Distribuce, E.GD (dříve E.ON), PRE, ZSD, SSD, VSD). ELVAC RTU těmto požadavkům plně vyhovují a proto dnes fungují tisíce instalací monitoringu a regulace solárních elektráren na našich systémech. Instalací na větrných elektrárnách je již daleko méně vzhledem k malému počtu těchto OZE na našem území v porovnání s okolními státy, další instalace jsou i na vodních elektrárnách a bioplynových stanicích. K výhodám ELVAC RTU patří:

  • kompletní řešení v jednom zařízení pro komunikaci s dispečinky, sběr dat, měření a regulaci výkonu,
  • možnost použití jak na straně výrobce elektřiny, tak na straně distribuční společnosti,
  • spolupráce s ostatními systémy, jako je např. hromadné dálkové ovládání (HDO), ochrany, měniče apod.

Kontaktní formulář

VYPLŇTE PROSÍM VAŠE ÚDAJE A MY SE VÁM BRZY OZVEME.