Rozvodny a spínací stanice

Produkty a řešení pro monitoring a řízení v energetice
Rozvodny a spínací stanice

Rozvodna

Rozvodna je místo napojení přenosové soustavy na soustavu distribuční, kde dochází k transformaci hladin velmi vysokého napětí na hladiny vysokého napětí. Na vysokém napětí je distribuce rozvětvena pro oddělení distribuce elektřiny do určitých oblastí.

Spínací stanice

Nedochází zde k transformaci napětí, pouze se zde distribuční síť vysokého napětí dále rozvětvuje.

Popis situace

Vzdálené řízení rozvoden a spínacích stanic bylo a je ve většině distribučních společností jednou z priorit. Rozvodna je uzlovým a nejdůležitějším prvkem distribuce a její případný výpadek zásadně ovlivňuje velkou část distribuční sítě v dané lokalitě. Proto je velmi důležité nejen závadu odpojit a ochránit tak danou část vedení před zničením, ale také co nejrychleji identifikovat postižené vedení a pokud možno co nejpřesněji určit i místo poruchy, aby servisní tým mohl v co nejkratším čase závadu odstranit.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE APLIKAČNÍM PRŮVODCI

Naše řešení

Řešení ELVAC RTU

Systémy ELVAC RTU v rozvodnách jsou používány pro:

 • Sběr digitálních signálů z mnoha kontaktů různých vypínačů, zemnicích nožů a jiných technologických alarmů. 
 • Ovládání vypínacích prvků, k přepínání odboček traf pro korekce napětí ve vedeních a v případě výpadku napětí na VN k přepínání na záložní trasu (sběrnici).
 • Měření napětí, proudů a z nich odvozených veličin (výkony, účiníky atd.), probíhá většinou buďto prostřednictvím stahování těchto dat z ochran, které tyto informace potřebují k vlastní funkci, nebo lze tyto veličiny přímo měřit pomocí měřicích transformátorů a odvozené veličiny vypočítat.
 • Sběr dat z mnoha různých zařízení na rozvodnách.

Výhody použití ELVAC RTU

 • Možnost centralizovaného i decentralizovaného systému se zálohovanou komunikací pomocí optického ringu.
 • Podpora mnoha protokolů a rozhraní, vhodné jak pro nové instalace, tak pro retrofity.
 • Podpora hlavní a záložní komunikace do SCADA.
 • Funkce datového koncentrátoru.
 • Integrace ochranných funkcí v RTU pro úroveň vysokého napětí – RTU lze používat přímo jako ochranu na těchto hladinách, přičemž jedno RTU tak může nahradit až 4 ochrany.
 • Možnost využití automatizačních funkcí, jako např. automatický záskok (přepínání na záložní linie při výpadku jedné z nich).
 • Integrované HMI rozhraní – snadná vizualizace řízené technologie.
 • Možnost použití vlastního zálohování napájení pomocí baterií – RTU přímo dobíjí a neustále kontroluje stav baterií.

Kontaktní formulář

VYPLŇTE PROSÍM VAŠE ÚDAJE A MY SE VÁM BRZY OZVEME.