Řešení

Produkty a řešení pro monitoring a řízení v energetice
Řešení

Firma ELVAC a.s. je jednou z největších českých firem působících na poli průmyslové automatizace. Naše divize Energetika je výrobcem monitorovacích a řídicích systémů pro energetiku řady RTU7, používaných zejména v oblasti monitoringu a řízení distribuce a obnovitelných zdrojů elektrické energie, ale také v příbuzných oblastech v aplikacích, kde je potřebný dálkový přístup k informacích a řízení dané technologie. Příkladem těchto oblastí mohou být např. systémy pro monitoring ve vodohospodářství nebo leteckém provozu.

Díky širokému záběru naší firmy můžeme nabídnout nejenom samostatné monitorovací a řídicí jednotky RTU, ale například také plně vybavené rozvaděčové skříně, HMI rozhraní nebo software typu SCADA, ADMS, SW pro vyhodnocování dat ukládaných do databází, případně mnoho dalších SW systémů vytvářených na zakázku dle potřeb zákazníka. V oblasti energetiky nejsme výrobcem silových mechanických prvků, jako jsou např. distribuční trafostanice, odpínače, reclosery atd., ale díky dlouholeté spolupráci a zkušenostmi s různými výrobci těchto prvků vám můžeme navrhnout vhodnou konfiguraci RTU nebo kompletní monitorovací a řídicí skříně pro danou aplikaci, případně i doporučit vhodné silové mechanické prvky různých dodavatelů.

Níže uvádíme popis několika typických aplikací našich RTU systémů. Ty nejčastější aplikace jsou dále podrobněji zpracovány do tzv. aplikačních průvodců (viz dlaždice výše), na které také vedou odkazy z daných aplikačních stránek, nebo je možno si je přímo stáhnout v sekci Ke stažení (viz horní menu).

Distribuční transformační stanice a kabelové sítě

Zvyšující se nároky energetických operátorů na funkce RTU systémů (Smart Grid, Self Healing Grid a Power Quality Metering), variabilita vstupů a výstupů a zpracování většího množství dat ....

Rozvodny a spínací stanice

Vzdálené řízení rozvoden a spínacích stanic bylo a je ve většině distribučních společností jednou z priorit. Rozvodna je uzlovým a nejdůležitějším prvkem...

Nadzemní vedení

S postupným rozvojem automatizace v distribuci elektrické energie je čím dál více prvků v síti vybaveno dálkovým dohledem a ovládáním..

Obnovitelné zdroje energie

Čerpáním fosilních zdrojů došlo v minulosti ke značným škodám na přírodě a jejich zásoby jednou dojdou. Jaderná energetika je jistým řešením...

Podniková energetika

Distribuce elektřiny u větších podniků, zejména v těžkém, chemickém a automobilovém průmyslu, kdy je spotřeba elektřiny významn...

Vdip – nový způsob detekce zemních spojení na VN

Systém Vdip byl navržen pro automatickou lokalizaci zemních poruch v kompenzovaných (rezonančně uzemněných) systémech...

Monitoring vzdálených zařízení a strojů

Monitorování provozních stavů zařízení v průmyslových objektech pracujících po dlouhá období přispívá k dlouhodobé spolehlivosti a možnosti plánování údržby…

Komunikační routery, brány a převodníky

Komunikační routery a převodníky – komunikační moduly s vestavěným PC jsou silným nástrojem pro převod komunikací...

SW řešení 

Kromě systému SCADA Mikrodispečink nově nabízíme také komplexní řadu SW ETAP od společnosti Operation Technologies z USA...

Kontaktní formulář

VYPLŇTE PROSÍM VAŠE ÚDAJE A MY SE VÁM BRZY OZVEME.