Produkty

Modulární RTU

 

 Testovací generátory proudů a napětí

Řídicí systém pro střední a větší aplikace. Kromě binárních vstupů a výstupů můžou být jednotky vybaveny měřením střídavých veličin a pokročilými funkcemi ochran. Využívají se primárně pro dispečerské řízení v distribuční síti elektrické energie.  Generátory střídavých nebo stejnosměrných třífázových proudů a napětí určených pro testování správné funkce RTU jednotek, ochran, případně jiných přístrojů, kde vyhoví parametry.
   

Kompaktní RTU

 Redundantní napájecí zdroj RPSII

Řídicí jednotky pro menší aplikace. Kromě binárních vstupů a výstupů můžou být jednotky vybaveny měřením střídavých veličin a pokročilými funkcemi ochran. Využívají se primárně pro dispečerské řízení v distribuční síti elektrické energie.  Redundantní napájecí zdroj modulárního provedení s rozsáhlými diagnostickými funkcemi, který slouží jako vhodná alternativa k bateriově zálohovaným napájecím zdrojům UPS pro napájení elektronických řídicích systémů. 
   

Řídicí a monitorovací skříně

Příslušenství

Nástěnné rozvaděče připravené pro montáž RTU jednotek včetně příslušenství jako GSM anténa, záložní akumulátor, svorkovnice, apod. Nejčastější využití těchto rozvaděčů je pro aplikace dispečerského monitorování a řízení.  Zde lze nalézt převodníky, zobrazovací moduly výstupních dat z RTU jednotky, záložní baterie, antény, speciální karty a software.