Modulární RTU

Produkty a řešení pro monitoring a řízení v energetice
Modulární RTU

Modulární ELVAC RTU jsou zařízení pro vzdálený monitoring, řízení, měření a sběr dat v mnoha oborech průmyslové automatizace, zejména v energetice.

Modulární koncept dovoluje sestavit libovolnou konfiguraci systému na míru dané aplikace od malých systémů až po rozsáhlé systémy se stovkami až tisíci vstupy a výstupy skládané z mnoha jednotek, které se tváří jako jeden systém.

Během mnohaletého vývoje ve spolupráci s uživateli našich systémů jsme vybavili naše systémy mnoha sofistikovanými funkcemi s vysokou přidanou hodnotou, které umožňují řešit dané typy aplikací jedním zařízením a ne mnoha složitě propojovanými zařízeními s problematickou kompatibilitou a různými softwarovými výbavami. Použitím těchto našich integrovaných funkcí lze dosáhnout daleko vyšší efektivity celého systému z hlediska ceny, spolehlivosti, snadnějšího projektování, nasazování a údržby systému. Nabízíme taktéž systémy, které jsou plně v souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Pro lepší pochopení a snazší reálné použití našich systémů nabízíme kromě široké dokumentace také školení pro uživatele a kvalitní technickou podporu, díky čemuž se nám daří stále rozšiřovat naše spokojené uživatele v různých zemích světa. 

Jedna modulární platforma pro širokou škálu řešení v oblasti monitorování a řízení distribuce elektrické energie a obnovitelných zdrojů
 • Volitelná velikost:
  • montáž na DIN lištu (vertikální nebo horizontální) – 2, 3 sloty,
  • montáž na panel – 2, 3, 5, 8, 10, 16 slotů,
  • montáž do 19“ racku – 16 slotů.
 • Integrovaný napájecí zdroj 10 – 60 V DC ve 2 a 3-slotové verzi.
 • 8, 10 a 16-slotová šasi jsou dostupná ve verzi pro redundantní napájení.
 • Volitelné rozsahy napájecích napětí:
  • 10 – 60 V DC,
  • 80 – 275 V DC,
  • 80 – 260 V AC.
 • Redundantní napájení je možné se sběrnicemi s označením „R“ u 8, 10 a 16-slotových verzí.
 • Karty napájecí zdrojů se nepoužívají ve 2 a 3-slotovém šasi, kde je napájecí zdroj 10 – 60 V DC integrován přímo na sběrnici.
 • Baterie mohou být nabíjeny a monitorovány přímo v RTU pro snadnou a včasnou údržbu.
 • Zálohování je integrováno na kartách pro AC napájení (12 V nebo 24 V baterie).
 • Pro DC systémy nabízíme samostatné záložní karty pro 24 V a 48 V.
 • Karty obsahují konektory pro olověnou baterii, teplotní snímač a ON REL – Life kontakt.
 • Malé systémy v 3-slotovém šasi mají volitelně dobíječku baterií integrovanou na sběrnici společně s napájecím zdrojem.
 • Volitelná HW rozhraní dle verze karty:
  • GSM/LTE modem,
  • Ethernet LAN,
  • RS-232/422/485,
  • optická (pomocí SFP modulů).
 • Podporované komunikační protokoly: IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, DNP3, HIOCom2, MODBUS TCP/RTU, DLMS, OPC UA, SNMP.
 • Podpora Multi-channel komunikace (např. pro záložní komunikaci).
 • Zabezpečení komunikace dle IEC 62351-3 (TLS).
 • OpenVPN a IPSEC tunnely.
 • Vestavěné RTC.
 • Integrované webové konfigurační rozhraní a podpora HMI.
 • Programovatelné dle standardu IEC 61131-3 nebo proprietárním grafickým rozhraním.
 • Funkce NAT, Firewall, řízení uživatelského přístupu, RADIUS, Syslog, NTP, SSH, SCEP, podpora pro ukládání do SQL.
 • Varianty:
  • 20 x opticky izolované vstupy na standardních kartách,
  • 10 x opticky izolované vstupy na kombinovaných kartách s 5 x DO.
 • Dostupné pro „suché“ (interní zdroj signálního napětí) nebo „mokré“ kontakty (pro různá externí signální napětí).
 • Filtrování signálů (odskakování kontaktů, AC signál).
 • Varianty:
  • 10 x reléový výstup (zatížení do 8A),
  • 5 x reléový výstup (zatížení do 8A) na kombinovaných kartách s 10 x DI,
  • 20 x optické relé výstupy (zatížení do 800 mA).
 • Duální HW a SW kontrola výstupu – ochrana proti náhodnému sepnutí.
 • Varianty pro:
  • 3-fázové měření napětí a proudu,
  • měření kvality napětí a energie,
  • speciální rychlá měření (up to 40 MS / s),
  • průmyslové standardní vstupy a výstupy – 20 mA nebo 10 V,
  • teplotní sensory – Pt100, Pt1000, Ni120, termočlánky typu K.
 • Vlastnosti 3-fázových měřicích karet:
  • měření a výpočet U (fázových i mezifázových), I, P, Q, S, f, cos φ, THD,
  • výpočet U0 a I0 (volitelně přímo měřeno 4. vstupem na kartách),
  • lokátor poruch,
  • varianty vstupů pro standardní VT, CT, nízko-výkonové senzory, Rogowského cívky nebo přímá měření,
  • vstupy mají definovánu přetížitelnost s měřením, což je  využíváno např. v aplikacích ochran vývodů – viz specifikace vstupů v katalogu,
  • integrační a rozdílové filtrování,
  • záznamy poruch na vedení – proprietární nebo COMTRADE formát,
  • indikátor poruch na vedení a ochrany (ANSI 27/59, 46BC, 47, 50, 50N, 51, 51N, 59, 59N, 67, 67N, 81).

Kontaktní formulář

VYPLŇTE PROSÍM VAŠE ÚDAJE A MY SE VÁM BRZY OZVEME.