Nadzemní vedení

Produkty a řešení pro monitoring a řízení v energetice
Nadzemní vedení

Nadzemní vedení - vypínače (reclosery), odpínače, indikátory

Popis situace

S postupným rozvojem automatizace v distribuci elektrické energie je čím dál více prvků v síti vybaveno dálkovým dohledem a ovládáním. Cílem těchto investic je zajištění dodávky pro co největší počet uživatelů v době poruchy na síti a snížení ukazatelů SAIDI a SAIFI, proto dochází k segmentaci sítě pomocí vypínačů a odpínačů. Společně se zajišťováním těchto potřeb dochází ke zvyšování inteligence sítě a měřením na mnoha místech, což jde vstříc i požadavkům projektů SMART GRID nebo SELF HEALING GRID. Pomocí základních úvah nebo komplexnějších analýz sítě lze dospět ke stanovení optimálních počtů vypínacích prvků v síti – kompromis mezi náklady a výnosy při provozování sítě.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE APLIKAČNÍM PRŮVODCI

Naše řešení

Řešení ELVAC RTU

Naše RTU nabízejí tyto základní vlastnosti:

 • vzdálený monitoring a řízení vypínačů (recloserů) a odpínačů,
 • nezávislost na výrobci vypínacích prvků, máme řešení pro všechny typy snímačů (měřicí transformátory, snímače na kapacitních a odporových principech, Rogowského cívky),
 • detekce poruch (nadproud, zkrat, zemní spojení (vč. směrových a časově závislých), proudová nesymetrie, přepětí, podpětí, frekvence), v případě indikátorů jde zejména o tyto funkce, u vypínačů a odpínačů jsou detekce používány taktéž jako spouštěcí podmínky k automatizačním funkcím (funkce ochran),
 • automatizační funkce pro opětovná zapnutí, vypínání v beznapěťových pauzách a další programovatelné principy pro použití ve SMART GRID a SELF HEALING GRID.

K dalším výhodám ELVAC RTU patří:

 • zařízení vše v jednom – napájení, dobíjení baterií, komunikace, indikace, měření, řízení, ochrana,
 • široká škála používaných komunikačních rozhraní a protokolů,
 • možnost používání dvou komunikačních linek do nadřazených systémů – záložní trasy nebo dva různé SCADA dispečinky, které se mohou vzájemně zastupovat pro různé oblasti,
 • možnost měřeného napájení přímo z napájecích transformátorů – indikace napětí před vypínačem (z napájení) a za vypínačem (pomocí měřicích sensorů),
 • vzdálená parametrizace RTU pomocí bezplatného SW nebo přímo na web interface RTU,
 • přenos záznamů průběhů napětí a proudů pro analýzy poruch,
 • logování veškerého dění v RTU,
 • nejvyšší technická úroveň a spolehlivost, výroba probíhá pod maximální kontrolou přímo v České republice.

Kontaktní formulář

VYPLŇTE PROSÍM VAŠE ÚDAJE A MY SE VÁM BRZY OZVEME.