Úvod

Osobní údaje zpracovávají následující subjekty:

 • ELVAC a.s., se sídlem Hasičská 930/53,700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 25833812
 • ELVAC SK s.r.o., Višňová 192/11, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, IČ:36344575
 • ELVAC SOLUTIONS s.r.o., Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 27396649
 • ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., Tavičská 337/23, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 26839652
 • DENESA s.r.o., Količín 150, 769 01 Holešov, Česká republika, IČ: 26299151

Více o společnostech ZDE.

Provozujeme webové prezentace na doménách:

www.elvac.eu

www.moxa.cz

www.denesa.cz

www.rtu.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to:

 1. Jméno a příjmení
 2. E-mailová adresa
 3. Telefonní číslo
 4. Název společnosti
 5. Další osobní údaje, které případně do formuláře uvedete
Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

 Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste souhlasili se zasíláním novinek nakupující zákazník, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od udělení souhlasu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: [email protected]

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372
 • K2 atmitec s.r.o., Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 42767717

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

 • GOOGLE LLC Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Je jím pan Mgr. Jaromír Drozdek.

V naší společnosti dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected] nebo zavolejte na tel. č. +420 597 407 361.

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Více o zpracovaní cookies naleznete ZDE

V. Bezpečnost Vašich osobních údajů

Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).

Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.

VI. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.10.2022