EPGAP

Produkty a řešení pro monitoring a řízení v energetice

EPGAP

K přístroji EPG7 dodáváme zdarma také uživatelské programové vybavení pro PC (OS MS Windows) pod názvem EPGAP, které poskytuje maximální komfort při používání EPG7. Mezi základní funkce patří aktualizace firmwaru a zavedení licenčních čísel FW modulů. Množství funkcí přístupných z uživatelského rozhraní pak odpovídá možnostem přístroje podle zavedených licencí FW modulů. Kromě pohodlného ovládání všech parametrů (amplitudy, frekvence, fáze), lze s příslušnou licencí FW modulu načíst poruchové záznamy pořízené RTU jednotkami ELVAC ve formátu REC, případně libovolnou ochranou ve standardním formátu COMTRADE, tyto zavést do paměti generátoru, a poté generovat na jeho výstupu. Existuje také možnost vytvořit si vlastní průběhy signálů pro specifické testovací účely. Z generátoru lze vyčítat chybové stavy (je k dispozici diagnostika, zpětná kontrola generovaných hodnot) a časové značky změn digitálních vstupů (DI datalogger). Uživatelské rozhraní umožňuje také nastavovat digitální výstupy, případně parametry rutin pro automatické testování RTU jednotek (včetně simulace odezvy silového prvku). Obousměrná komunikace mezi PC a generátorem je zajištěna prostřednictvím komunikačního rozhraní USB.

Shrnutí funkcí SW EPGAP

  • nastavování provozních parametrů generátoru v režimu vzdáleného ovládání, nastavování přepočtů mezi primárními a sekundárními hodnotami, generování U a I,
  • nastavování uživatelských parametrů přístroje,
  • práce s poruchovými záznamy,
  • formáty REC a COMTRADE,
  • přehrávání záznamů,
  • ukládání záznamů do přístroje,
  • vyčítání záznamů z přístroje,
  • aktualizace FW v přístroji,
  • podpora všech funkcí EPG7, testy ochran a automatik.

Kontaktní formulář

VYPLŇTE PROSÍM VAŠE ÚDAJE A MY SE VÁM BRZY OZVEME.