Modulární RTU

Modulární ELVAC RTU jsou zařízení pro vzdálené řízení, měření a sběr dat v mnoha oborech průmyslové automatizace, zejména v energetice.

Základ jednotky tvoří šasi se sběrnicí s volitelným počtem slotů od 2 do 16. Pro velké systémy je možno dále jednotky vzájemně propojovat pomocí komunikačních rozhraní, čímž lze dosáhnout prakticky neomezených počtů vstupů a výstupů. Jedna jednotka v systému se pak chová jako hlavní komunikační rozhraní do SCADA systému a koncentruje data z podřízených jednotek. Díky tomu lze zařízení škálovat na míru dané aplikaci. Montáž je možno provádět na panel, do 19" racku, případně na DIN lištu.

Z hlediska uživatele mají kompaktní a modulární RTU stejnou softwarovou základnu a ovládání je tedy naprosto stejné a kompatibilní. Rozdíly jsou pouze v množství jednotlivých rozhraní, která má uživatel k dispozici.

Modulární ELVAC RTU zahrnují tyto funkce:

 • řídicí procesorovou jednotku,
 • komunikační drátová i bezdrátová rozhraní s mnoha komunikačními protokoly,
 • digitální vstupy, buzení vnitřním nebo vnějším napětím s volitelnou úrovní,
 • reléové výstupy,
 • analogové vstupy pro měření proudů a napětí v třífázových soustavách a výpočet odvozených veličin,
 • ochranné funkce - RTU lze použít jako indikátor nebo ochranu, jedno RTU může nahradit až 4 ochrany,
 • automatizační funkce - používané např. pro opětovné zapnutí,
 • programovatelné logické a relační funkce - grafický interfejs pro programování nových funkcí RTU, např. nových funkcí pro Smart Grid a Self Healing Grid,
 • integrované HMI, uživatelský přívětivé grafické rozhraní,
 • vnitřní záznamy měřených veličin, spouštěné od vzniku poruch, vzdálené stahování záznamů pro analýzy,
 • interní napájecí zdroj s kontrolou vstupního napětí, kontrolovaným dobíjením a testováním záložní baterie,
 • teplotní čidla, možnost napojení dalších, např. síla větru či měření osvitu,
 • parametrizace přes web nebo pomocí parametrizačního SW zdarma,
 • kompletní vzdálená udržba RTU, nahrávání FW, parametrizace, sběr dat, logování, analýza.

Výhody modulárních RTU:

 • prakticky neomezené varianty konfigurací,
 • velký výběr měřicích karet pro použití s optimálními typy senzorů a měřicích transformátorů,
 • díky vnitřnímu napájecímu zdroji široké možnosti napájecích stejnosměrných a střídavých napětí (např. přímo z vedení přes transformátor),
 • měřením napájecího vstupu lze vyhodnocovat, zda je na straně vedení, kde je umístěn napájecí transformátor, správné napětí (další měřená informace pro uživatele),
 • k dispozici jsou moduly pro speciální čidla (např.vítr, osvit, teplota).

Typické aplikace modulárních ELVAC RTU

Řízení rozvoden

 • Vysoký počet digitálních a analogových vstupů a výstupů,
 • měření, monitoring, řízení a integrované ochrany,
 • systém může mít centralizovanou nebo distribuovanou architekturu,
 • optické, metalické nebo bezdrátové komunikace,
 • komunikace dvěma kanály současně - redundantní komunikace do SCADA nebo do dvou různých systémů,
 • široké komunikační možnosti - vhodné pro nové instalace i pro výměnu starších systémů.

Systém RTU pro rozvodny

Rozvodna

Nadzemní vedení - spínací prvky v terénu (odpínače a reclosery)

 • Vzdálený monitoring a řízení recloserů a odpínačů,
 • automatizační funkce - opětovné zapnutí, vypnutí v beznapěťové pauze,
 • detekce poruch (nadproud, zkrat, zemní spojení, proudová nesymetrie, přepětí, podpětí, frekvence).

RTU7M s řídicím panelem pro odpínače a reclosery

Recloser

Řízení distribučních transformačních stanic (kabelové sítě)

 • Vzdálený monitoring a řízení třífázových vývodů v transformačních stanicích,
 • měření je možné na vysokém napětí, ale také na straně nízkého napětí,
 • indikace a ochrany (nadproud, zkrat, zemní spojení, proudová nesymetrie, volitelně směrové ochrany),
 • monitorování digitálních signálů (dveřní kontakt, zabezpečovačka, pojistky, jiná ochranná zařízení).

Modulární jednotka RTU pro řízení DTS

DTS

Řízení obnovitelných zdrojů elektrické energie

 • Měření a řízení slunečních, větrných, vodních, plynových elektráren a kogeneračních jednotek,
 • vzdálené řízení výkonu.

Modulární jednotka RTU pro řízení obnovitelných zdrojů

Obnovitelné zdroje energie

Převodníky komunikace

Komunikační modul RTU7M COMIO PC2 je silný nástroj pro převod komunikací mezi mnoha různými protokoly používanými v energetice, jako jsou např.  IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103, DNP3, MODBUS aj. Převod komunikace může probíhat mezi zařízeními navzájem, nebo se SCADA systémem.

Převodník komunikace RTU7M s kartou COMIO PC2

SCADA Mikrodispečink

Datové koncentrátory

Jednotky ELVAC RTU mají široké komunikační schopnosti. Pokud je v síti mnoho zařízení, může být efektivnější data zkoncentrovat v daných uzlech a poslat je společně do nadřízeného systému. Tímto způsobem je možné sbírat data z různých typů rozhraní a protokolů. Vše může být samozřejmě provedeno jako redundantní systém, který může s nadřízeným systémem komunikovat např. pomocí dvou nezávislých kanálů, nebo například lze komunikovat v rámci podřízených zařízení v kruhovém propojení. Modulární verze koncentrátorů mohou být navrženy přímo na míru konkrétní aplikace.

Datový koncentrátor na platformě RTU7M

Díky mnohaletému vývoji, stálé komunikaci se zákazníky a získaným zkušenostem jsou RTU firmy ELVAC velmi pokročilé produkty, které splňují nejvyšší nároky distribučních společností v energetice, jakými jsou např. ČEZ, E.ON, EVN, Západoslovenská distribučná (group E.ON), Stredoslovenská energetika (group EPH), Východoslovenská distribučná (group Innogy), ENERGO PRO, ale i podnikové energetiky velkých průmyslových společností.

Celkový popis základních možností ELVAC RTU jednotek naleznete v produktovém katalogu v sekci Ke stažení.

Obchodní informace a datasheety jednotlivých komponent jsou součástí E-katalogu.