Podniková energetika

Definice objektu

Podniková energetika - distribuce elektřiny u větších podniků, zejména v těžkém, chemickém a automobilovém průmyslu, kdy je spotřeba elektřiny významná z pohledu daného území.

Popis situace

Totožná situace jako u distribučních společností, jen v menším měřítku. Zajímavé se jeví sloučení monitoringu a řízení distribuce elektřiny i s ostatními zdroji vstupujícími do nákladů výroby, jako je např. teplo, plyn, voda apod.

Řešení ELVAC RTU

Navrhneme optimální řešení podle velikosti území podniku a počtu DTS. Podniková energetika má jednodušší komunikační infrastrukturu a je zde více možností.

ELVAC může poskytnout reference již z několika podnikových energetik a nabízí:

  • kompletní řídicí systémy pro energetické objekty v podnicích,
  • integraci stávajících prvků automatizace (jako ochrany apod.) do nového systému,
  • kompletní realizaci dispečinků - SCADA SW, servery, multidispleje,
  • dodávky vyzbrojených skříní a ostatního příslušenství řídicího systému,
  • instalace, parametrizace,
  • realizaci projektové dokumentace.