Ruční detektor zemních spojení ELF7

Nalezení místa zemní poruchy z hodnot měřených v rozvodnách není stále spolehlivé i přesto, že jsou využívány velmi inteligentní přístroje. Problémy na vedeních jsou tedy vyhledávány pomocí vizuální kontroly daného vedení.

ELF7 je navržen tak, aby pomáhal servisnímu týmu s nalezením problematického segmentu vedení. Měření se provádí přímo pod vedeními VN a zařízení automaticky zaznamenává vznik zemních spojení a stanovuje jejich relativní polohu.

ELF7 musí být v rovnoběžné orientaci s vedením, bez ohledu na to, kterým směrem. Výsledkem měření je informace, zda je zemní spojení mezi měřeným místem a rozvodnou nebo za měřeným místem.

Jak rychle a jednoduše lokalizovat zemní spojení, sledujte na produktovém videu.

Měření v poli s ELF7

Základní výhody: snadná a rychlá lokalizace zemního spojení, časové zkrácení výpadku sítě, během lokalizace není síť dekompenzována, omezení nebezpečného dotykového napětí, omezení rizika požáru a dalších nebezpečí způsobené vysokým proudem v místě zemního spojení.

Pozn.: ELF7 je primárně navržen pro používání v kompenzovaných sítích s připínanou aktivní složkou. Dle požadavavků zákazníka lze dodat i verze pro použití v rezistivně uzemněných a izolovaných sítích.

 

Příklad použití - porucha na segmentu vedení
s větvemi

Čísla zobrazují pořadí měření, barva zobrazuje výsledek měření - barva LED na zařízení. Pracovník údržby provede měření na každé větvi. Pokud je větev vedení dotčena zemní poruchou, LED kontrolka svítí červeně.

Příklad použití - porucha na segmentu vedení s větvemi

Příklad použití - porucha na segmentu dlouhého vedení

Čísla zobrazují pořadí měření, barva zobrazuje výsledek měření - barvu LED na zařízení. Pracovník údržby provede měření na přístupných místech - například silnice.
 

Příklad použití - porucha na segmentu dlouhého vedení