Kompaktní RTU

Kompaktní ELVAC RTU jsou zařízení pro vzdálené řízení, měření a sběr dat v mnoha oborech průmyslové automatizace, zejména v energetice, s pevnou konfigurací a minimálními nároky na instalační prostor.

Celý systém je zabudován do plastové krabičky pro montáž na DIN lištu a vnitřní architektura má částečně modulární charakter, takže je při objednání možno volit typy komunikačních rozhraní a analogových vstupů. 

Z hlediska uživatele mají kompaktní a modulární RTU stejnou softwarovou základnu a ovládání je tedy naprosto stejné a kompatibilní. Rozdíly jsou pouze v množství jednotlivých rozhraní, která má uživatel k dispozici.

Kompaktní ELVAC RTU zahrnují tyto funkce:

 • řídicí procesorovou jednotku,
 • komunikační drátová i bezdrátová rozhraní s mnoha komunikačními protokoly,
 • digitální vstupy a výstupy,
 • analogové vstupy pro měření proudů a napětí v třífázových soustavách a výpočet odvozených veličin,
 • indikace poruch na el. vedení a automatizační funkce opětovného zapnutí,
 • programovatelné logické a relační funkce,
 • integrovaný HMI, uživatelsky přívětivé grafické rozhraní,
 • záznamy měřených veličin, spouštěné od vzniku poruch na vedení,
 • používá se externí napájecí zdroj s výstupem 10-40V DC, jednotka provádí dobíjení a testování záložní baterie
 • teplotní čidla a jiné senzory je možno připojit přes komunikační rozhraní,
 • parametrizace přes web nebo volně dostupným parametrizačním softwarem,
 • vzdálený přístup ke všem funkcím údržby, parametrizace, sběru dat, logování a analýzy. 

Výhody kompaktních RTU:

 • pokud uživateli stačí počet vstupů a výstupů kompaktní verze, pak jde o cenově zajímavější řešení, než je tomu u modulární konfigurace.

Základní typy kompaktních RTU a jejich typické aplikace

RTU7.4

Jednotka se vyznačuje tím, že má 12 vstupů pro měření proudu (4 skupiny po 3 fázích), 20x DI, 5x DO a komunikační modul s třemi částečně volitelnými komunikačními rozhraními (GSM/GPRS, serial, LAN). To je využíváno zejména pro aplikace v distribučních transformačních stanicích (DTS), kde je tak jednou jednotkou možno kontrolovat až čtyři vývody najednou.

RTU7.4

RTU7K

tato jednotka má třífázová měření jak proudu, tak napětí, 20xDI, 5xDO a komunikační modul s třemi částečně volitelnými komunikačními rozhraními (GSM/GPRS, serial, LAN). Díky tomu je využívána v aplikacích pro nadzemní vedení (řízení odpínačů a recloserů) nebo pro měření a řízení obnovitelných zdrojů energie. Je také vhodná pro doplnění stávajícího dálkového ovládání o měření a ochranné funkce.

RTU7K

RTU7KL

Základní vlastnosti vychází z jednotky RTU7K, zvláštností této konfigurace je posílená část pro měření proudů, díky čemuž lze jednotku přímo připojovat na měřicí proudové transformátory s výstupy 1A a 5A. Typickou aplikací je řízení obnovitelných zdrojů energií.

RTU7KL

RTU7B

Tento typ RTU je navržen pro aplikace s nízkou spotřebou napájení. Obzvláště je vhodné pro sběr dat na místech bez obsluhy. Systém je vybaven vstupy pro různé senzory a může být napájen z baterií, na které může pracovat i déle než rok.

RTU7B

Sběr dat z bezobslužných míst

RTU7MC3 Komunikační jednotka RTU7MC3

Pokročilá komunikační jednotka, router, převodník protokolů a datový koncentrátor. Podporuje následující protokoly - IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, DNP3, MODBUS, HIOCom2, DLMS. Je vybavena mnohými užitečnými vlastnostmi pro použití jako hlavní komunikační jednotka v energetických objektech. Prohlédněte si produktovou stránku RTU7MC3.

RTU7CRTU7C

Jde o nejmenší typ RTU naší firmy, který je vybaven dvěma nebo třemi komunikačními rozhraními, 4xDI a 4xDO. Tento typ je využíván v aplikacích, kde je potřeba doplnit vhodnou komunikaci k zařízením, která jí nemají, a vše propojit do SCADA systému. Taktéž se tato jednotka dá obecně použít v mnoha různých aplikacích, kde je potřeba řídit cokoli a kdekoli pomocí rozhraní LAN, GSM/GPRS nebo sériové linky.

Díky mnohaletému vývoji, stálé komunikaci se zákazníky a získaným zkušenostem jsou RTU firmy ELVAC velmi pokročilé produkty, které splňují nejvyšší nároky distribučních společností v energetice, jakými jsou např. ČEZ, E.ON, EVN, Západoslovenská distribučná (group E.ON), Stredoslovenská energetika (group EPH), Východoslovenská distribučná (group Innogy), ENERGO PRO, ale i podnikové energetiky velkých průmyslových společností.

Celkový popis základních možností ELVAC RTU jednotek naleznete v produktovém katalogu.

Obchodní informace a datasheety jednotlivých komponent jsou součástí e-shopu.