SW řešení (SCADA, DMS ...)

Od počátku svých aktivit v oblasti energetiky jsme zapojeni do rozvoje a nasazování SCADA systémů pro své zákazníky. Kromě systému SCADA Mikrodispečink nově nabízíme také komplexní řadu SW ETAP od společnosti Operation Technologies z USA.

ETAP SW nabízí širokou škálu SW nástrojů pokrývající off-line i on-line funkce pro analýzu dějů v energetických sítích a jejich částech, které plynule navazují na vlastní SCADA řešení, DMS (Distribution Management System), EMS (Energy Management System), OMS (Outage Management System) atd., přičemž všechny moduly sdílejí jeden datový model (s možností redundance serverů), což významně snižuje náklady na implementaci všech částí systému, jeho údržbu i postupné rozšiřování, přičemž je současně minimalizováno riziko nekonzistence dat, které hrozí u všech řešení se samostatnými databázemi pro jednotlivé funkční moduly.

SCADA Mikrodispečink

ETAP (analýza, SCADA, DMS, EMS, OMS)