Měření spotřeby elektrické energie

Pro měření spotřeby elektrické energie se používají elektroměry. Jejich častým nedostatkem je absence vhodného rozhraní pro dálkové odečty. ELVAC nabízí řešení pro připojení stávajících elektroměrů na komunikační bránu, která data pro odečty pošle na potřebné místo.

Ke stažení dat z elektroměrů dochází načítáním pulzů z elektroměrů, jelikož digitální vstupy našich RTU systémů umí fungovat jako čítače, nebo na úrovni protokolu DLMS, pokud je dostupný.

Na jednu komunikační bránu realizovanou našimi RTU lze připojit několik elektroměrů z daného místa najednou.