Měření kvality elektrické energie

Vyhodnocování kvality elektrické energie dle EN 50160 se provádí na všech napěťových hladinách různými způsoby a záleží tedy na důvodech, které uživatele kvalitoměru motivují k jeho použití. Kvalita elektřiny souvisí zejména s kvalitou napětí, ovšem mnoho kvalitoměrů měří taktéž proudy, čímž vzniká kombinovaný přístroj pro měření kvality, výkonů i energií (elektroměr). Kvalita může být měřena orientačně, tady většinou stačí kvalitoměry třídy S, pokud jde o měření na důležitých distribučních místech, pak se mohou použít kvalitoměry třídy A s vyšší přesností.

Při měření pomocí kvalitoměrů se zjišťují různé parametry sítě, které ukazují na její stav a pokud není něco v pořádku, pak jsou hledány příčiny špatné kvality. Mezi měřené parametry nejčastěji patří:

  • U, I, P, Q, S,
  • PF, cos φ,
  • symetrické komponenty,
  • celkové harmonické zkreslení,
  • jednotlivé harmonické,
  • frekvence,
  • činná energie, jalová energie.

V době obnovitelných zdrojů je měření kvality elektrické energie zajímavé pro dodavatele i odběratele, protože jeden subjekt často střídá obě role. Dalším využitím kvalitoměrů jsou rozsáhlé objekty s velkým počtem uživatelů. Monitoringem kvalitativních parametrů sítě lze také v případech zničení citlivých přístrojů prokazovat, zda příčinou mohla být špatná kvalita elektřiny v síti a co mohlo být jejím zdrojem.

Nabídka ELVAC

V naší nabídce můžete nalézt několik typů kvalitoměrů ve třídě S a A, které jsou používány na rozvodnách a v DTS nebo v budovách koncových odběratelů. Konkrétní typy Vám doporučí naši obchodníci.

Pokud jsou kvalitoměry umístěny v objektech distribuce, bývají komunikačně propojeny s RTU systémy. RTU koncentrují data a posílají je do dispečinku, nebo je ukládají do speciálních databází k následnému vyhodnocování. Pro vyhodnocení je používán speciální SW, případně lze některé informace reportovat automaticky emailem.