Komunikační brány a převodníky

Komunikační převodníky – komunikační moduly s vestavěným PC (např. RTU7M COMIO PC2 nebo RTU7C UC-8162) jsou silným nástrojem pro převod komunikací mezi různými protokoly používanými v energetice, jako jsou např.  IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103, DNP3, MODBUS, DLMS aj. Tyto převodníky mohou řešit i zabezpečenou komunikaci, nebo komunikační tunely, jako např. L2TP. Převod komunikace může probíhat mezi zařízeními navzájem, nebo se SCADA systémem.
 

Komunikační brány – ne každé zařízení, zejména ta starší, mají vyřešenu komunikaci. Napojením na naše produkty (např. RTU7C) lze tento problém elegantně a za přijatelnou cenu vyřešit. Jedná se většinou o napojování různých jednoúčelových snímačů, spínačů a ovladačů různých zařízení, které je potřeba řídit na dálku a zjišťovat jejich stavy.

V obou případech lze komunikace řešit pomocí sériových linek, Ethernetu nebo GSM/GPRS/LTE modemu, případně napojením digitálních vstupů (ty mohou fungovat i jako čítače) a výstupů pro ovládání.