Datové koncentrátory

HW datový koncentrátor – jednotky ELVAC RTU mají široké komunikační schopnosti. Pokud je v síti mnoho zařízení, může být efektivnější, nebo v některých případech i nutné, data zkoncentrovat v daných uzlech a poslat je společně do nadřazeného systému. Tímto způsobem je možné sbírat data z různých typů rozhraní a protokolů. Vše může být samozřejmě provedeno jako redundantní systém, který může s nadřazeným systémem komunikovat např. pomocí dvou nezávislých kanálů, nebo například lze komunikovat v rámci podřízených zařízení v kruhovém propojení. Modulární verze koncentrátorů mohou být navrženy přímo na míru konkrétní aplikace.

SW datový koncentrátor – v případech, kdy jsou sbírána data z mnoha různých lokalit, je vhodné je nejprve zkoncentrovat pro účely použití ve SCADA systému. Pro toto řešení nabízí naše společnost datový koncentrátor pod názvem RTU Komunikátor, který je již dlouhá léta v energetice úspěšně používán. Bližší informace k tomuto produktu můžete nalézt v katalogu v kapitole SW podpora. Katalog je možné si stáhnout v sekci Ke stažení.

Toto téma je podrobně zpracováno v aplikačním průvodci