0 items
Quantity Name Price
items
Total without tax


Tax 21 %
Total include tax

Industrial Controllers

Řídicí systémy jsou hlavním inteligentním prvkem automatizačních a regulačních aplikací. Jejich úlohou je sledovat aktuální stavy systému a podle nich a požadavků uživatele provádět řídicí zásahy. Rozdíl proti vstupně výstupním modulům a jednotkám je vlastní inteligence, která může být soustředěna do jednoho centrálního řídicího systému, nebo může být řízení distribuované do více kontrolérů podle samostatných subsystémů. V kritických aplikacích se pak používá redundantní řízení složené z jednoho primárního kontroléru a dalších kontrolérů záložních, které automaticky přebírají řízení úlohy v případě poruchy. Základem naší nabídky řídicích systémů jsou především moderní PAC (Programmable Automation Controller) systémy kombinující výhody standardních počítačových rozhraní pro komunikaci a periférie s volně programovatelným operačním systémem a odolným hardwarem umožňujícím rozšíření o vstupně výstupní kanály.